1. A Szabályzat célja
  1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a TEMPEL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
  1. A Szolgáltató a http://agroshop.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapon Termékeket megrendelők (továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.
  1. A Honlapon természetes személyek, a Honlapon feltüntetett termékek megvásárlása céljából regisztrálhatnak, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) bekezdése szerint fogyasztóknak nyújt szolgáltatást (értékesítést).
  1. Jelen Szabályzat kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.
  1. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást honlapján teszi közzé.

A webhelyen sütiket használunk az oldal megfelelő működése érdekében.
További információ Ok